Välkommen till Liberalerna Staffanstorps Kommun

Sök liberala svar här:

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Skåne

Facebook

Liberalerna

Skola, sänkt skatt och försvar i L-budget

Om skolan lyckas, kommer Sverige att lyckas. Om skolan misslyckas, kommer Sverige att misslyckas.

Läs om Liberalernas vårbudget här, med satsning på skola, integration och trygghet! 💪

Skola, sänkt skatt och försvar i L-budget

Lördag 28 april 2018 13:00

Årsmöte 2018

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Om du har frågor om vår politik så kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan även besöka ett av våra medlemsmöten även om du ännu ej är medlem.