Välkommen till Liberalerna Staffanstorps Kommun

Här hittar du svar om vår politik både lokalt och övergripande

Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att ta sig dit de vill. Oavsett var de kommer
ifrån och vilka drömmar de än bär på. Det är det vi Liberaler menar med att frihet måste försvaras.

Nyheter i Skåne

Facebook

Liberalerna

Formen för skolinspektioner granskas - Nyheter (Ekot)

Vetenskapsskolan i Göteborg har flera gånger fått kritik för att skolans undervisning har religiösa inslag.

Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet, kallar nu Skolinspektionen till riksdagen för att höra hur man kan förbättra granskningen.

Inga elever i svensk skola ska tvingas delta i religiösa aktiviteter, och all undervisning måste vara fri från religiös påverkan.

Formen för skolinspektioner granskas - Nyheter (Ekot)

Torsdag 18 oktober 2018 18:00

Nomineringsmöte

Framtiden är liberal

Kunskap Allt börjar med en bra skola

Integration Möjligheter och krav

Idéer Framtiden är liberal

No response

Om du har frågor om vår politik så kontakta oss via e-post eller telefon. Du kan även besöka ett av våra medlemsmöten även om du ännu ej är medlem.