Se alla

Vår kommun ska vara möjligheternas kommun för alla. Oavsett vem du är och vilka drömmar du bär på ska DU
ha möjligheten att forma ditt eget liv.
Detta är grunden i Liberal politik.

På denna sidan kan du läsa om vår lokala politik, nyheter och om våra lokala kandidater!

1) Satsningar inom förskolan

Mindre barngrupper i förskolan, ökad personaltäthet samt fler timmar för ”15 timmars-barnen” i förskolan. Den öppna förskolan i Hjärup ska finnas permanent, helst med familjecentral.

2) Bättre lärartäthet

Fler lärare i klassrummet. Genom ett tvålärarsystem ökar den kvalitativa undervisningen, avlastar lärarna och ger ökad stöttning för eleverna.

3) Större miljöfokus

Utveckla miljöarbetet. En miljöstrateg ska anställas för att starta, vidmakthålla och utveckla kommunens klimat- och miljöarbete.

4) Stötta föreningslivet

Starta ett ”Föreningarnas Hus” i Hjärup, för att uppmuntra det lokala drivet att bidra till samhället och öka utbudet av aktiviteter för barn, unga och äldre.

5) Tryggare Staffanstorp

Utveckla det förebyggande arbetet för ökad trygghet på våra gator och torg. Återstarta Fältgruppen och anställ ungdomscoacher för att värna alla medborgares frihet.

6) Stötta upp ridsporten

Staffanstorps Ridsportförening måste få ett konkret besked. Förutsättningarna behöver utredas, och en hållbar plan måste utarbetas.

Nyheter i Staffanstorp

26 juli 2022

Kampanjande i Hjärup

Idag var vi i Liberalerna Staffanstorp ute och knackade dörr i Hjärup! Med 6,1% i senaste opinionsmätningen i ryggen var vi ett gäng kandidater…

  • 26 juli 2022

    Listan till fullmäktige spikad!

    Staffanstorpsliberalernas lista till kommunfullmäktige är spikad! Med både nya och erfarna liberaler på listan är det en riktigt bra uppställning av kandidater som presenteras…

  • 9 augusti 2018

    Skolan först.

    Vi föreslår en reform för att anställa 18 000 lärarassistenter som kan avlasta lärarna. De ska kunna hjälpa till med administrativa arbetsuppgifter, till exempel…

Liberalerna i Skånes län